1992 Yılında tüm branşlarda eksperlik belgelerine hak kazanan Faruk SANCAK tarafından kurulmustur. Kurulduğu günden bu yana ağırlıklı olarak MOTORLU KARA TAŞITLARI na ilişkin Kaza branşında faaliyet göstermektedir. Firmamızın hedefleri arasında bireysel çalışmanın getirdiği kaliteyi kullanarak kurumsal bir kimlik kazanma ön planda tutulmuştur.

Gerek teknolojinin gerek insan gücünun önemini kavrayan fırmamız bu konudaki yatırımlarını sektörde öncelikli sayılabilecek şekilde tamamlamış ayrıca hazır teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra sektördeki teknolojinin geliştirilmesine yönelik AR-GE
çalışmalarını bizzat kendi bünyesinde yapmıştır.